Egewiees biedt professionele dagactiviteiten aan mensen van 60+, die niet in een reguliere dagopvang passen  (WMO: "module gedrag"). Mensen die actief willen blijven, specifieke deskundige begeleiding nodig hebben, waarbij wordt ingespeeld op de individuele behoefte, met behoud van eigenheid en eigen verantwoordelijkheid.

Interesse?

Wij bieden u een gesprek aan in uw thuissituatie, waarin de mogelijkheid tot deelname besproken wordt. Natuurlijk stellen we het op prijs als u vrijblijvend een keer naar onze dagactiviteiten komt voor nadere informatie. Graag na telefonisch overleg met ons.